Součástí práce výzkumného centra je sběr informací od co nejširšího okruhu uživatelů. Proto zde dáváme k dispozici ankety, které nám pomohou nalézt co nejlépe taková řešení, o která je největší zájem.