Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU


Tyto webové stránky shrnují výsledky a aktivity těch části projektu, které se realizují na Hudební fakultě JAMU. Slouží jako informační portál pro všechny zúčastněné i jako prezentace pro zájemce zvenčí.

Odkaz pro přístup na tyto stránky:
hf.jamu.cz/centrum

Oficiální informace naleznete zde
Řešitelský tým, kontakty
Informace pro zájemce o mezioborové studium Zvuková režie a zvuková technika naleznete zde


Důležité informace:


Mezioborové studium Audio inženýrigu (původně Zvuková technika a zvuková režie), které bylo koncipováno v rámci tohoto projektu, bylo otevřeno od školního roku 2013/2014. Více informací naleznete zde.

Mailová adresa garanta projektu prikryl@jamu.cz, použitá na všech stránkách tohoto webu, v sekci "Kontakty" na stránkách projektu na webu JAMU a ve studijních materiálech pro Základy akustiky, byla zrušena. Pro dotazy ohledně výuky ZA, mezioborového studia a projektu Rozvoj výzkumného potenciálu na HF JAMU používejte prosím adresy uvedené zde.

Základní informace o projektu


Cílem společného projektu Divadelní a Hudební fakulty je rozvoj výzkumného potencionálu JAMU zvyšováním kvalifikace pracovníků podílejících se na vývoji scénických technologií a efektů v oblasti zvuku, akustiky, light designu a projekcí a zapojováním studentů vybraných oborů do tohoto procesu. Projekt odpovídá zvyšujícím se potřebám vnějšího prostředí školy, v němž vývoj nových technologií a možnosti jejich využití v uměleckém procesu (divadlo, hudba, multimediální tvorba, kreativní průmysl) hrají čím dál větší roli. Projekt je realizován ve spolupráci s partnery z komerční sféry, firmami Art Lighting Production a DISK Multimedia s.r.o. Jeho součástí jsou edukační aktivity (workshopy, panely, semináře, kurzy) zaměřené na hlubší rozvoj odborných znalostí výzkumných pracovníků JAMU ve vybraných oborech, spolupráce studentů s partnery projektu na společně definovaných vývojových úkolech a rovněž zkvalitnění pracovních podmínek Vědecko-výzkumného centra JAMU (VaV centrum).

Výsledky:


  • Výzkumný tým analyzuje a zpracovává možnosti použití moderních technologií pro zdokonalení výuky na JAMU
  • Protože se jedná především o technologie počítačové, tedy softwarové, shromažďujeme informace o dostupném software. Další nový specializovaný software vzniká přímo v rámci týmu kooperací členů týmů JAMU a členů týmu od partnera projektu.
  • Na základě výsledků výzkumu zavádíme nové výukové bloky (přednášky, workshopy), kde je intenzivně využíván software vyvinutý v rámci projektu, software a hardware nakoupený pro projekt a další software vytipovaný jako vhodný během činnosti výzkumného týmu Centra.
  • Výzkumný tým otevírá a rozvíjí spolupráci JAMU s dalšími vysokými školami.
  • Výzkumný tým ve spolupráci s pracovníky FEKT VUT v Brně připravil rozsáhlý projekt pokračování činnosti centra po skončení období spolufinancovaného ESF.
  • Členové týmu se podíleli na návrhu technologií pro novou víceúčelovou budovu JAMU.