Podklady pro ZAI

Na stránce ZAI 2015 jsou nyní k dispozici nově připravené zvukové materiály pro výuku. Více...
0 Comments

Setkání se studenty mezioborového studia

Proběhlo setkání se studenty. Řešili jsme připomínky a přání studentů, praxe, způsob vypisování a témata bakalářských prací.Více...
0 Comments

Magisterské studium

Probíhá příprava magisterského studia, byla podána žádost o akreditaci.Více...
0 Comments

Přijímací zkoušky

Za účasti pracovníků Výzkumného Centra proběhly další talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2014/2015. Více...
0 Comments

Frankfurt MusikMesse

Pracovníci Výzkumného centra J. Mačák a L. Přikryl spolu s externím spolupracovníkem Borisem Carloffem navštívili hudební veletrh MusikMesse. Na veletrhu proběhly schůzky s několika subjekty, významnými pro rozvoj mezioborového studia Audio inženýrství, které jsme na JAMU a VUT otevřeli. Na veletrhu jsme poprvé přímo předváděli výsledky práce Výzkumného centra JAMU. Více...
0 Comments