Provoz Centra - Astorka  • Každý má přidělený přístupový kód na zabezpečovací zařízení. Kód nikomu nedávejte, jinak jakýkoliv problém bude na vás.
  • Pro využití počítačů slouží kalendář v Google. Administrátorem je Martin Slováček.
  • Všechna zařízení jsou uložena ve skříních a tam je opět vracejte. Zařízení najdete podle popisu na dveřích.
  • Z centra si nesmí nikdo nic odnášet. Pro externí využití (i krátkodobé) je potřeba vyplnit formulář - zápůjční list a mít souhlas garanta projektu. Po vrácení zařízení zápůjční list zůstává v centru, ale bude na něj napsáno “vráceno”. Zápůjční listy budou evidovány, aby se dala dohledat historie půjčování, kdyby se následně zjistilo, že zapůjčené zařízení vykazuje známky nešetrného zacházení.
  • Pro instalaci softwaru na počítače centra zvažte, jestli jde o data pro vaši práci a nebo jestli chcete, aby s tím mohli pracovat i ostatní. Systémy Mac OS X umožňují poměrně jednoduše mít pluginy, zvuky a další data v uživatelských adresářích, nejsou pak ale dostupné ostatním uživatelům. Přístup, hesla a další konzultujte s Martinem.
  • Chovejte se prosím k technice šetrně. Zjištěné závady, nedostatky a problémy hlaste Vláďovi Tichému.