Zde jsou další materiály, ze kterých je možné studovat vyučovanou problematiku. Jedná se o díla jiných autorů, dostupná na webu.
Petr Bernat. Stránky jsou sice věnovány problematice varhan, ale jsou zde názorně vysvětleny obecné základy
Vladimír Ladma
Shrnutí akustiky s důrazem na akustiku budov
Středoškolské shrnutí akustiky