Základní vzorce pro akustikuVztah frekvence, periody, rychlosti šíření vlnění a vlnové délky


f = 1 / T
T = 1 / f
f = frekvence, počet kmitů za vteřinu
T = perioda, doba trvání jednoho kmitu
Frekvence kmitů je rovna 1 / perioda
příklad: Doba trvání 1 kmitu pro komorní A je T = 1/440 Hz = 0,00227 s = 2,27 ms

L = c . t
L = vzdálenost, kterou zvuk urazí za čas t
c = rychlost šíření zvuku ve vzduchu, kolik metrů urazí za 1s, asi 330-340 m/s (závisí na teplotě)
Vzdálenost je rovna rychlosti zvuku . čas
příklad: Za dobu trvání šestnáctinové noty v tempu 120 (120 = 120 čtvrťových not za minutu, 2 čtvrťové noty za vteřinu, 8 šestnáctinových not za vteřinu, t = 1/8 s = 0,125s) urazí zvuk vzdálenost
L = 330 m/s . 0,125s = 41 m

λ = c * T
λ = vlnová délka, délka zvukové vlny
c = rychlost šíření zvuku ve vzduchu, kolik metrů urazí za 1s, asi 330 m/s (závisí na teplotě)
T = perioda, doba trvání jednoho kmitu

protože T = 1/f,
λ = c / f
λ = vlnová délka, délka zvukové vlny
c = rychlost šíření zvuku ve vzduchu, kolik metrů urazí za 1s, asi 330 m/s (závisí na teplotě)
f = frekvence, počet kmitů za vteřinu
Příklad: Vlnová délka pro komorní A ve vzduchu
λ = 330 m/s / 440 Hz = 0,75 m. V polootevřené píšťale je polovina vlny, proto délka píšťaly, hrající A, je 0,75 / 2 = 0,375 m = 37,5 cm. Odpovídá vzdálenosti první otevřené klapky např. u flétny, hrající A.

Laděníf(tón2) = (12√2)N * f(tón1),
N je počet půltónů mezi tóny 2 a 1


Například jakou frevenci má
e, když A má frekvenci f1 = 220 Hz
e je o 7 půltónů výš,
f
2 = (12√2)N * f1 = (12√2)7 = 1.498307*220 = 329.6275569

f(tón2) = A/B * f(tón1),
kde A a B jsou pořadová čísla tónů harmonické řady, mezi

Například jakou frevenci má e, když A má frekvenci f1 = 220 Hz
e je o kvintu výš, kvinta je 3/2 mezi 3. a 2. notou v harmonické řadě