Zde naleznete prezentace z přednášek ve formátu PDF. To neznamená, že jsou zde všechny materiály, které ve výuce byly použity - živé ukázky, ukázky použití hudebního software k analýze a úpravě tónu nástrojů zde samozřejmě zveřejnit nemůžeme.
Přednášky začínající A... jsou základy obecné a hudební akustiky (L. Přikryl)Úvod
Základy - vlastnosti zvuku
Frekvenční spektrum tónu pro HF JAMU
Časové vlastnosti tónu
Hlasitost a úrovně pro HF JAMU
Slyšení
Šíření zvuku
Principy funkce hudebních nástrojů
Ladění a tónové systémy
Jak nahrávat interpretaci